Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Εμπορικό Κέντρο ΑΒ

Μπρωκούμη 30Β

(Είσοδος από Σερρών 10)

Ξάνθη 67 100

τηλ: 25411 00744

mail: info@nqm.gr